اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

پنجاه وهفت هراس افگن در نقاط مختلف کشور کشته شدند

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 8 سنبله
وزارت دفاع ملی از کشته شدن پنجاه وهفت هراس افگن در جریان عملیات های تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی  در نقاط مختلف کشور خبرداد.
دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد، در بیست وچهار ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی عملیات مشترک را به هدف سرکوب هراس افگنان در نقاط مختلف کشور راه اندازی نمودند که در نتیجه پنجاه وهفت هراس افگن به شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان  کشته و 10 تن دیگر زخمی گردیدند.
این عملیات ها به حمایه قوتهای توپچی وهوائی درولایات ننگرهار،لغمان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ارزگان  زابل، بادغیس، بلخ،  فاریاب، کندز و هلمند راه اندازی گردیده بود. # فریبا احسان زاده

مشاهده در منبع اصلی