اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

وزیر مالیه تفاهمنامۀ همکاری را با قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان به امضاء رسانید

به گزارش افغان خبر،
کابل 8 سنبله باختر
اكليل حكيمي، وزير ماليه تفاهمنامۀ همکاری را به منظور ایجاد شفافیت در بودجۀ نیروهای امنیتی افغان که توسط ایالات متحده امریکا تأمین میگردد، با جنرال رابئن ال فانتس، قوماندان عمومی سیستیکا به امضأ رسانیدند.
به گزارش آژانس باختر، براساس تفاهمنامۀ مذکور، قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان متعهد است تا حکومت افغانستان را در راستای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کمک کند و از چگونگی مصارف بودجۀ نیروهای امنیتی افغانستان ازطریق دسترسی به سیستم مدیریت اطلاعات مالی افغانستان (آفمیس) نظارت میکند.
همچنان هردو جانب دررابطه به ایجاد شفافیت درپرداخت معاشات نیروهای امنيتی و تفتیش منابع مالي از طریق سیستم آفمیس باهم همکاری مینمایند. فرزانه

مشاهده در منبع اصلی