اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

بازسازی ده‌ها کانال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کشور

به گزارش افغان خبر، وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد بازسازی ۹۰ پروژه‌ی آبیاری به ارزش ۶۶۲ ملیون افغانی را امضا کرد.

مشاهده در منبع اصلی