اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

کمپنی های خصوصی آمادۀ همکاری هستند!

به گزارش افغان خبر، روزگذشته جلسات متعدد با سکتور خصوصی دایر گردید.

مشاهده در منبع اصلی