اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

ملک های خصوصی مرکز رای دهی نمی شود

به گزارش افغان خبر،

ملکیت های خصوصی به عنوان مرکز رای دهی در نظر گرفته نمی شود.

امام محمد وریماج، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات ساعتی قبل (امروز چهارشنبه 8 سنبله 96) در یک نشست خبری گفت: برای نخستین بار با همکاری مستقیم مقام های محلی، مردم و شوراهای انکشافی روستاها و جامعه مدنی کار ارزیابی مراکز رای دهی به پایان رسیده است و در انتخابات پیش رو مراکز خیالی رای دهی نخواهیم داشت.

وریماچ گفته است که در تعیین مراکز رای‌دهی مسایل مختلف از جمله ایجاد سهولت برای رای‌دهندگان، خانم‌ها و افراد کهنسال در نظر گرفته شده و ملکیت‌های خصوصی نیز به عنوان مرکز رای‌دهی در نظر گرفته نخواهد شد.

وی افزوده است که ارزیابی کمیسیون انتخابات از مرکزهای رای‌دهی در دو مرحله (از ۱۶ تا ۲۲ اسد و از ۲۳ اسد تا ۶ سنبله) انجام شده‌است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی