اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

جنرال انتحاری پرور (عکس)

به گزارش افغان خبر،

انتحاري كه از خانه خيال نبي احمدزي دستگير شده اقرار نموده و گفته است كه اينها ده نفر انتحاري بودند و از چند ماه بدين سو در خانه خيال نبي احمدزي نگهداري مي شدند.
همچنان اقرار نموده كه سه تن از دوستان اش در مراسم جنازه سالم، چهار تن شان در روز جمعه در مسجد امام زمان، سه تن كه خودش نيز شامل انها بود از خانه خيال نبي احمدزي بخاطر انتحار نمودن خارج شدند كه خودش توسط نيروي هاي امنيتي دستگير و دو تن از انديوال هايش فرار نمودند.
اين شخص همچنان گفته است كه موتر شخصي و موترهاي اردوي ملي در خدمت انها قرار داشت و نقاط مختلف شهر بخاطر انتحار براي شان نشان داده شده بود.

مشاهده در منبع اصلی