اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

تا دوسال آدرسی برای تروریست‌ها نداریم

به گزارش افغان خبر،

پس از اعلام استراتژی نو، جنرالان آمریکایی در افغانستان گفته اند تا دوسال آینده تروریست‌ها در افغانستان آدرسی نخواهند داشت.

این نوع اظهارات حکایت از شدت، قاطعیت و آشتی ناپذیری را نشان می دهد. آمریکا گفته است که طالبان را نابود نمی کند و راه صلح باز است اما راه را برای شان نشان می دهد که چه کند؟.

اما موضع آمریکا در برابر داعش و القاعده متفاوت از طالبان دیده می شود.
آمریکا این دو گروه را دعوت به صلح نمی کند و یا راه صلح را برای شان نمی دهد یعنی اینکه همانند سوریه و عراق باید نابود شوند.

طالبان علیرغم اینکه دعوت به صلح شده است اما می گوید تا آخرین عسکر آمریکایی می جنگد. با این وضع شما در باره چشم انداز رجزخوانیها چه فکر می کنید؟

محمد ناطقی

مشاهده در منبع اصلی