اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

نخستین مخزن معلومات صحی در وزارت صحت عامه کشور ايجاد شد

به گزارش افغان خبر، نخستین مخزن معلومات صحی در چارچوپ وزارت صحت عامه به منظور انسجام و استفادۀ بهتر از ارقام صحی، جهت بهبود پلان گذاری، تصمیم گیری و نظارت از برنامه ها ایجاد شد.

مشاهده در منبع اصلی