اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

میرزا ولنگ !: یک صفحه نو در کتاب جنایات طالبان

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 25 اسد
دره میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل طی ده روز تسلط و حاکمیت گروه های تکفیری طالبان و داعش شاهد جنایت و وحشت و بربریت بود که در زندگی بشر کمتر اتفاق افتاده است.
مفسر آژانس باختر مینگارد: نیروهای امنیتی روز گذشته دره میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل را دوباره از چنگ گروه های تروریستی بیرون کردند.
این دره شنبه شب هفته گذشته به گونه مشترک ذریعه گروه طالبان و داعشی ها سقوط داده شد
گروه هائیکه در گذشته از میله تفنگ یکدیگر را نشانه میگرفتند مگردر قضیه دره میرزا ولنگ در تبانی و همسوئی با هم عمل کردند.
نیروهای امنیتی با تسلط دوباره بر این دره ،با سه گور دسته جمعی برخوردند حداقل 42 باشنده میرزا ولنگ  در این سه گور مدفون بودند.
شماری سربریده شده شماری هم به گوله بسته شده بودند و شماری هم به گونه فجیع و غیر انسانی سلاخی گردیده بودند.
در میان اجساد شهدا اجساد سه کودک وجود داشت که با بی رحمی تمام به قتل رسیده بودند.
داعشی ها که در تبانی با طالبان در میرزا اولنگ عمل کردند مسئوولیت قتل 52 باشنده این محل را به عهده گرفتند و با افتخار از این جنایت شان یاد کردند.
آیاد قتل یک زن، یک کودک و یک جوان ، یک پیر بالاخره یک انسان و یک مسلمان به فخر فروشی دارد که این دو گروه به آن می بالند.
ده روز تسلط براین دره، نشان داد که گروه های تکفیری طالبان و داعشی ها مرتکب چه وحشت، چه دهشت، چه بربریت و چه حرکات وحشیانه شدند. با تاسف انها این گونه اعمال زشت و فجیع شان را از نام و از آدرس دین پاک و انسان ساز اسلام انجام میدهند.
در حالیکه اسلام قتل یک نفس را بدون دلیل و توجیه شرعی مردود میداند و عامل آن را به عذاب دایمی هشدار میدهد.
از طرف دیگر طالبان و داعشی ها که با شعار راندن نیروهای خارجی،  انفاذشریعت و آزادی کشور با خشونت تمام فعالیت میکنند در باره شهدا میرزا اولنگ چه جوابی دارند؟
آیا آنها از این کشور نبودند؟ آیا آنها انسان نبوند؟ آیا آنها مسلمان نبودند؟
همه صفات نیک در وجود شهدا میرزا ولنگ وجود داشت مگر جرم آنان این بود که به بربریت و وحشی گری های گروه های تکفیری همسوئی و همنوائی نداشتند
این دو گروه (طالبان و داعشی ها )در جنایات شان در میرزا ولنگ فراتر از جنایت جنگی پیش رفتند تاریخ معاصر بشری از نازی ها و صربی ها به عنوان جنایتکاران یاد میکند که در برابر بشریت قرار گرفتند
مگر اعمال را  که  طالب و داعش در افغانستان انجام دادند نازی ها در کشور های اشغالی نکرده بودند و صرب ها در بوسینا انجام نداده بودند.
لازم است که عملکرد این دو گروه که در حقیقت از یک آدرس و یک نام برخوردار اند از سوی نهاد های بین المللی مورد بررسی قرار گیرد و عاملان جنایت میرزا ولنگ و حوادث دیگر تروریستی در افغانستان در محکمه بین المللی به اعمال زشت و پلید شان پاسخ گویند و همراه با آنها حمایت کننده گان شان نیز مجرمان جنگی معرفی شوند.
میرزا ولنگ یک داستان غم انگیز و حکایه از یک جنایت ضد اسلامی و ضد انسانی است  که نه تنها طالبان و داعشی ها را رو سیاه ساخت بل حمایت کنندگان قدیمی و تازه این دو گروه را نیزشرمسار ساخته است .
تحلیل سیاسی 

مشاهده در منبع اصلی