اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

پاکستان باید نگرانی امنیتی افغانستان را جدی بگیرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 25 اسد
اشرف غنی، رییس جمهور کشور در دیدار با تهمینه جنجوا ، معین وزارت امور خارجه پاکستان از او خواسته تا نگرانی های امنیتی افغانستان را با رهبری جدید پاکستان شریک سازد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی اخیرا ، در این ملاقات با خانم تهمینه جنجوا، معین وزارت امور خارجه پاکستان نگرانی های امنیتی افغانستان و موضوع حملات راکتی را که بالای ولایات نزدیک خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی انجام شده، مطرح کرد و از وی خواست تا این نگرانی ها را با رهبری جدید پاکستان شریک سازد.
غنی تاکید نمود که باید اقدامات اساسی و عملی مبتنی بر موافقه اجلاس لندن، از سوی پاکستان روی دست گرفته شود و جانب سومی از این روند، نظارت همه جانبه و بی طرفانه نماید تا نتیجه قابل انتظار که به نفع دو کشور باشد، به دست آید.
در همین حال معین وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که کشورش نیز نگران اوضاع امنیتی منطقه می باشد. وی خاطر نشان ساخت که او نگرانی های مطرح شده افغانستان را با رهبری جدید پاکستان شریک خواهد ساخت.
رئیس جمهور، با اشاره به خطر تروریزم در منطقه گفت که باید هیچ تفکیکی میان تروریزم خوب و بد صورت نگیرد، زیرا این یک خطر جدی و مشترک برای مردم دو کشور به شمار می رود و فعالیت های گروه های تروریستی، به زیان  همه ماست.
این گفته ها در حالی بیان میشود که وضعیت امنیتی نه تنها در افغانستان بل در منطقه یک حالت ملتهب را به خود گرفته واگر برای بهبود وضعیت جاری اقدام نشود معضل موجود به یک بحران فرا گیر و غیر قابل مهار تبدیل خواهد شد.
در چنین یک وضعیت این گروه های افراطی  ودسته های تروریستی خواهند بود که نفع میبرند.
انچه در منطقه میگذرد یک وضعیت نگران گننده و قابل درک است
با آنکه همه تروریزم را یک خطر میدانند مگر هنوز هم اندیشه و فکر باطل ، استفاده  از تروریزم به عنوان افزار در بازی سیاسی و استخباراتی در میان بعضی از کشور های منطقه بخصوص پاکستان مطرح است  و هنوز هم حرف از تروریست خوب  وبد وجود دارد.
در حالیکه هراس افگنی و افراط گرایی خود را پدیده یکسان دانسته و یگدیگر را لازم و ملزوم هم فکر میکنند  ودر تبانی با هم عمل میکنند مگر کشور های منطقه با آنکه رنج  وآلام ناشی از فعالیت های هراس افگنانه رایکسان  متحمل میشوند برای تعریف واحد از هراس افگنی به نتیجه نه رسیده اند .
تروریزم جز  پدیده زشت چیزی دیگری نیست وبرخورد سلیقوی با آن جزایجاد فقدان امنیتی پیامدی دیگری ندارد پس مبارزه برای جبران این فقدان حتمی است زیرا  ترورستان همواره در پی کشتار، خونریزی و وحشت در میان مردم هستند آنان در افغانستان و پاکستان خون های زیادی را ریختند اما پاکستان بین تروریستان فرق قایل بوده و برای آنان نام خوب و بد را نشانی کرده اند از نظر پاکستان تروریست خوب انانی هستند که در افغانستان حمله میکنند و تروریست بد آنانی که در پاکستان حملات تروریستی انجام میدهند.
اما از نظر افغانستان فرقه‌گرایی و تروریزم در همه شکل‌های آن، چه در جاده های پاریس یا لندن باشد، چه در جاده های بغداد و بیروت، و یا هم در جاده های افغانستان و پاکستان آدم کشی،دشمنی با بشریت است این گونه فعالیت ها از دید مردم افغانستان مردود ومحکوم است و تعریف خوب و بد برای  افغانان مطرح نیست.
پس لازم است که پاکستان نگرانی های امنیتی افغانستان را جدی بگیرد  وبا گروه های هراس افگن برخورد یکسان داشته باشد ختم تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی