اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 13 اسد , 1399

حمله برمساجد و ایجاد تفرقه میان مذاهب !

به گزارش افغان خبر،
مردم افغانستان : ماتسلیم تروریستان نمی شویم
کابل باختر 4 سنبله
کابل روز گذشته شاهد یک حادثه اسفبار دیگر بود. گروه از افرادمسلح وارد یک مسجد درساحه خیرخانه کابل شدند و شماری از نماز گزاران را هدف قراردادند.
حمله درست زمانی صورت گرفت که جمعیت انبوهی از مردم برای ادای نماز جمعه در مسجد جامع امام زمان در قلعه نجارهای خیرخانه جمع شده بودند، مقامات امنیتی مرگ اضافه از چهل نماز گزار را دراین رویداد تائید کردند شمار زخمی شدگان اضافه از نود نفر ذکر شده است.
داعش گروه تروریستی که ادعای خلافت اسلامی را دارد مسوولیت این حمله را به عهده گرفت .
مسجد جامع امام زمان دنباله آن حملات زنجیره یی است که قبلاً ازسوی داعش در افغانستان به راه انداخته شده است.
این گروه چندی قبل بر نماز گزاران دریک مسجد در شهر هرات حمله کرد، مسجد زهرا و مسجد باقرالعلوم درناحیه ششم شهر کابل ، حمله بر عزاداران حسینی که سال پاردر کابل و بلخ اتفاق افتاد کار همین گروه بوده است . همچنان حمله برسفارت عراق در کابل ازسوی داعش صورت گرفت.
با آنکه درچنین حملات داعشی ها ادعا مسوولیت میکند شماری از آگاهان و کارشناسان نظامی افغان میگویند که داعش اصلاً درافغانستان وجود ندارد دسته های که به نام داعش فعالیت میکنند دراصل دسته های وابسته به طالبان اندکه با تغییر بیرق از سفید به سیاه درپی اهداف خود اند.
آنها به این باور اند که میان طالبان و داعشی های ساخته شده هماهنگی کامل وجود دارد این هماهنگی و برنامه ریزی درحادثه میرزا اولنگ درصیا سرپل کاملاً مشهود وواضح بود.
این آگاهان میگویند که برخی از حلقات درتبانی با استخبارات پاکستان میکوشند تا دروجود داعش در افغانستان اختلافات مذهبی و قومی را دامن زنند.
چندی قبل یک عضو آی، اس، آی که درولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا از سوی اداره امنیت ملی افغانستان گرفتارشد واضح ساخت که تمامی برنامه های تروریستی درافغانستان به شمول چگونگی تقابل پیروان مذاهب و اقوام دراین کشور ازسوی آی اس آی طراحی میشود . طالبان آن را انجام میدهند وگروه دیگر به نام داعش مسوولیت آن را میپذیرد.
این گفته نشان میدهدکه توطیه های بزرگی دربرابر مردم افغانستان درراه طراحی است و تقابل مذهبی یکی از آنها است که هرگاه عملی گردد، پیامد آن سخت و شکننده خواهد بود . دراینجا هشیاری و خردسیاسی مردم مطرح است که چگونه خود راحفظ میکند و متحد باقی بمانند .
مسعوده کروخی نماینده مردم هرات درولسی جرگه میگوید که حادثه دیروز انتقام گیری داعش از شکست شان درعراق و سوریه است . ضمناً این گروه وظیفه دارد تا تقابل مذهبی و قومی را در افغانستان به وجود بیاورد این گروه ازسوی استخبارات پاکستان حمایت میشود و یک گروه ساخته شده از بدنه طالبان است .
آنچه مهم است این است که مردم بدانند که داعش و طالبان به دستور استخبارات پاکستان دشمن درپی برهم زدن وحدت ملی درکشور اندکه باید آن را درک کنیم و دربرابر آن ایستادگی نمایم .
درهمین حال امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که داعش و طالب درافغانستان هیچ فرقی ندارند هردو وابسته به یک مرجع و برای یک هدف کار میکنند. آنها گرفتن مزد علیه هموطنان و برادران شعیه مذهب ما دست به حمله میزنند او میگوید که در افغانستان گروه به نام داعش وجود ندارد و اگر هم است بخشی از طالبان اند میان این دو فقط یک نام است درحالیکه هردو پیرو یک فکر ، یک اندیشه اند و از یک مرجع آب میخورند.
نفیسه تلاش استاد دانشگاه و فعال حقوق مدنی میگویدکه حمله بر مسجد امام زمان و یا هم برنماز گزاران در مسجد جوادیه هرات و یا بخش های دیگر از افغانستان یک برنامه تروریستی با اهداف دراز مدت است که آن ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب و اقوام درکشور است . مگر تروریستان باید بدانندکه ما در برابر آنها تسلیم نمی شویم و آنها به اهداف شان که یکی آن  ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان است نخواهند رسید.
این خانم با پیام واضح از نام مردم افغانستان به هراس افگنان داعش و طالب میگوید که مردم این گونه در برابر شما و اهداف پلید شان ایستاده اند به شما نه میگویند و تسلیم شما نمیشوند.
ختم/ عبدالخالق ……زیوری …ک..م

مشاهده در منبع اصلی