اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

کپه داران و دست فروشان !چه مشکلات را درشهر ببار آورده اند؟

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 5/ سنبله
با نزدیک شدن ایام عید قربان ، بازار فروش میوه های خشک درشهر گرمتر گردیده و کنار جاده های مرکزی شهرکابل ازسوی ده ها فروشنده میوه خشک تسخیر گردیده که باعث مشکلاتی برای شهریان و برهم خوردن جریان ترافیک شده است.
به گزارش آژانس باختر ، شهروندان کابل برای برگزاری عید قربان آماده میشوند با نزدیک شدن ایام عید ، بازار فروش میوه خشک درشهر گرمتر شده و ده ها فروشنده این گونه میوه ها با ایجاد کپه ها درکنار جاده های مرکزی شهر باعث بروز ازدحام، بندیش راه و اخلال جریان ترافیک شده اند.
این که چگونه وجود مسوولان شاروالی وپولیس کابل به ایجاد چنین کپه ها اجازه داده اند سوالاتی زیادی را نزد مردم خلق کرده است درحالیکه درچندمتری این کپه ، مارکیت های بزرگ ودایمی میوه خشک وجود دارد .
گفته میشود که این کپه ها به گونه امتیاز موقت دراختیار معلولین گذاشته شده است تا به این ترتیب برای این قشر نیازمند زمینه کار پیدا شود مگر در هیچ یک از این کپه ها ، شخص معلول حضور ندارد بل آنها به نوبه خود این کپه ها را به قیمت بلند تر دراختیار دیگران گذاشته اند.
یک فروشنده میوه خشک درلب دریا کابل کپه ایجاد کرده است و ما روی دلایل از گرفتن نام او خود داری میکنیم به خبرنگار آژانس باختر گفت که من و دیگران این کپه ها را ازمعیوبین به اجاره گرفته ایم .
مدت اجاره ما هشت تا ده روز است و ما از هر کپه از چهار تا هشت هزار افغانی میپردازیم .
فروشنده دیگر که گفته های شخص اولی را تائید میکند میگوید که این ساحه را شاروالی کابل و حوزه دوم پولیس بنام کمک با معیوبین برای آنها داده است که در جریان ده روز خود یا یک عضو خانواده شان با فروشندگی منفعت بدست بیاورند.
مگر با تلاش ها و جستجوهای زیاد موفق نشدیم تا دریکی از کپه ها فرد معلول و یا یک عضو خانواده آنان را پیدا کنیم .
مشکل دراینجا خلاصه نمیشود درکنار کپه داران ، دهها دست فروش دیگر که امتعه شان را یا بالای کراچی و یا امکانات دیگر برای مردم عرضه میدارند و جود دارند مگر برخورد مسوولان پولیس امنیتی و پولیس ترافیک با آنها فرق میکند یکی بنام کپه دار آزادانه خرید و فروش میکند مگر دست فروش وکراچی وان از سوی پولیس رانده میشود حتا لت وکوب و یا هم چپه نمودن اموال شان را متحمل میشوند.
یکی از دست فروشان که درکراچی اش سیمیان می فروخت به ما گفت ما برای ترافیک پول ندهیم ، ما را به کار نمی مانند اگر پول بدهیم آزاد هستیم.
او با تاکید میگوید که شماری از دست فروشان کراچی داران وکپه داران برای پولیس و ترافیک پول میدهند و راحت کار میکنند.
این مساله را با ترافیک محل درجریان گذاشتیم او به ما گفت ( برای ما امرشده تا ساحه و سرک  را پاک کنیم و بیروبار را کاهش دهیم . )
مگر درپاسخ به این سوال که چرا کپه داران را چیزی نمی گویند گفت زور ما به آنها نمیرسد . آنها از حوزه و شاروالی اجازه گرفته اند رییس ناحیه دوم شهر کابل نیز دراین خصوص حرف های دارد.
نجیب الله الکوزی رییس ناحیه دوم شاروالی کابل به گزارشگر آژانس باختر گفت : درسال های اخیر انجمن معلولین به امر پارلمان ده روز درجاده محمد جان خان وکنار دریای کابل کپه های را جهت فروش میوه خشک ایجاد می نمایند که سبب بندش جریان ترافیک و بی نظمی در ساحه میشوند با آنکه در پروسه صرف 120 کپه اجازه فعالیت دارند اما با استفاده از فضای ایجاد شده، پولیس حوزه نیز به یک تعداد کپه افراز و با اخذ اخاذی اجازه کار را میدهد که سبب بی نظمی درجریان ترافیک گردیده و به شهروندان مشکلات را ایجاد میکند.
وی علاوه کرد که ناحیه دوم شاروالی کابل به منظور ایجاد نظم تیمی در ساحه سرازفردا میگمارد تا حد امکان از بندش جریان ترافیک جلوگیری کند و برای جلوگیری از بروز چنین مشکلات در آینده پیشنهاد های را به مسوولین مربوط ارائه خواهند داشت و ساحات که به جریان ترافیک صدمه نزند در اختیار انجمن معلولین قرار دهند تا همشهریان ما به مشکل روبرو نگردند.
اما یکتن از مسوولان حوزه دوم پولیس با گفته های فروشندگان و رییس ناحیه دوم شاروالی موافق نیست.
عصمت الله آمر جنایی حوزه دوم پولیس به خبرنگارآژانس باختر گفت که پولیس درایجاد و توسعه کپه ها هیچ نقش ندارد این شاروالی است که برای آنها اجازه ایجاد کپه را داده و آنها هم به اسناد دست داشته استناد میکند که از سوی شاروالی برای شان داده شده است.
او تاکید دارد که افراد پولیس کدام کپه را ایجاد نکرده و هم از کراچی فروشان و دست فروشان پول نگرفته و آنها را آزار و اذیت  نکرده اند اگر چنین مواردی وجود دارد متضرر به حوزه پولیس مراجعه کند ما آماده همکاری هستیم و متخلف را مجازات میکنیم .
ازاین گفته ها برمیاید که هرکس ، هرنهاد و هر مسوول حرف خود را دارند و هرکدام عملکرد خود را توجیه میکنند و موقف خود را تثبیت می نمایند درحالیکه مشکل ازدحام ، تراکم ترافیک و رنج دست فروشان همچنان باقی است . ختم/ عبدالخالق – فرزانه

مشاهده در منبع اصلی