اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

قرارداد بازسازی ۹۰ پروژه‌ی آب‌یاری به‌ارزش ۶۶۲ میلیون افغانی امضا شد

به گزارش افغان خبر،

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که در نظر دارد در چارچوب برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی ده‌ها کانال وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری را به همکاری مالی «IFAD» یا صندوق انکشافی زراعت ملل متحد و حکومت افغانستان بازسازی کند.
نصیراحمد درانی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات در کنفرانس امضای این قراردادها با شماری از شوراهای کلستر (گروه‌هایی از شوراهای انکشافی)، گفت: «قرار است در ولایت‌های کابل، پروان و لوگر، بیش از ۱.۱۶ میلیارد افغانی را در بخش پروژه‌های آب‌یاری از طریق برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی سرمایه‌گذاری کنیم که در این مرحله، قرارداد ۹۰ پروژه را در بخش اول این سرمایه‌گذاری،‌ امضا می‌کنیم و به اساس این قراردادها ۳۳۲ کیلومتر کانال‌های آب‌یاری را بازسازی می‌کنیم که بعد از تکمیل کار این پروژه‌ها، ۶هزار و ۴۹۶ هکتار زمین تحت زرع و آب‌یاری قرار می‌گیرد.»
آقای درانی افزود که با بازسازی این کانال‌ها، زمین‌های بیشتری زیر آب‌یاری قرار می‌گیرد و زمین‌های زیادی قابل کشت ساخته می‌شود، ما با بازسازی این کانال‌ها، در تقویت اقتصاد زراعتی نقش کلانی ایفا خواهیم کرد.
در خبرنامه‌ی وزارت انکشاف دهات آمده است ۹۰ قرارداد پروژه‌‍ی آب‌یاری که امضا شد، شامل ۱۹پروژه در کابل، ۵۲ پروژه در پروان و ۱۹ پروژه در لوگر است.
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «این پروژه‌های آب‌یاری در ولایت‌های پروان، لوگر و کابل عملی می‌شود، در کابل ۱۹ پروژه به ارزش ۱۱۶.۵ میلیون افغانی، در پروان ۵۲ پروژه به ارزش ۱۹۸ میلیون افغانی و در لوگر ۱۹ پروژه به ارزش ۳۴۸ میلیون افغانی، مورد بازسازی قرار می‌گیرند.»
این وزارت می‌گوید که این پروژه‌ها در سه ولایت پروان، کابل و لوگر بعد از سروی تخنیکی، اقتصادی و اجتماعی، دیزاین، برآورد و آماده‌ی قرارداد ساخته شده است.

مشاهده در منبع اصلی