اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

دستفروشان: بی واسطه ها سبب بندش جاده ها می شوند

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 7 سنبله
پاکسازی ساحه فروشگاه شهرکابل ازوجود کراچی ها و دست فروشان امروز از سوی شاروالی کابل آغاز شد.
این پاکسازی درحالی به راه انداخته شده که ده ها کپه میوه درکنار جاده محمد جان خان وات  ایجاد گردید و باعث بندش راه ها میگردد.
درهمین حال دست فروشان مسولان پولیس، شاروالی کابل و ترافیک راهمدست با میوه فروشان میوه خشک می دانند ولی میگویند آنانیکه کپه برافراشته اند مقامات را می شناسند کسی به آنها کار ندارد.
ستور یکی از دست فروشان  در رابطه به  موضوع گفت : کپه داران واسطه دارند مسولان ما را نمیگذارند غریبی کنیم.
نجیب الله الکوزی رئیس ناحیه دوم شاروالی کابل به خبرنگازآژانس باختر گفت ، که پاکسازی جاده های فروشگاه شهرکابل ازوجود کراچی ها و دست فروشان به اساس هدایت رئیس جمهور، رهبری شاروالی کابل و همچنان شکایت شماری از شهروندان کابل آغازگردیده است.
به گفته وی درایام نزدیک به عید هرسال انجمن معلولان امر 120 کپه میوه خشک فروشی را ازولسی جرگه یا مشرانوجرگه به شاروالی کابل می آورند و متکی به آن کپه های فروش میوه خشک را برپا میکنند.
همچنان سمونوال حاجی زمری آمرحوزه دهم ترافیک می گوید مقامات ترافیک درجریان موضوع گذاشته شده اند .
به گفته وی جمع آوری کراچی ها و دست فروشان نیز بدون آگاهی ترافیک را اندازی شده است.فهیم

مشاهده در منبع اصلی