اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

نود و یک درصد اطفال از خشونت رنج می برند

به گزارش افغان خبر،
کابل،7 سنبلنه 1396، باختر
یافته های یک سروی که از طرف موسسه بین المللی حمایت از اطفال صورت گرفته است نشان می دهد 91 درصد اطفال به نحوی خشونت را تجربه می کنند.
این سروی زیر نام"دانش، روش و عملکردها درمورد خشونت علیه اطفال"در پنج ولایت در سال 1395 صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، پال بارکر رییس موسسه دفتر بین المللی حمایت اطفال نتایج این سروی را در نشستی با خبرنگاران شریک ساخت و گفت که این سروی ابعاد مختلف خشونت علیه اطفال را مورد ارزیابی قرار داده است.
به گفته وی وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است ،بیکاری و برخورد سنتی با اطفال در خانواده ها از علت های افزایش خشونت علیه اطفال می باشد.
صفی الله امرخیل مشاور این دفتر گفت که نتایج سروی نشان می دهد که 91 درصد اطفال یک اندازه خشونت را تجربه می کنند.
وی افزودکه در این سروی بیشترین متضرر را اطفال کارگر تشکیل می دهند.
با اطفال که در این سروی مصاحبه صورت گرفته است آنان از چهار نوع خشونت: روانی فزیکی، جنسی و بی پروایی والدین شاکی اند.
امرخیل همچنان  گفت که استفاده از مواد مخدر برای آرام ساختن اطفال نوع از خشونت دیگر را نشان می دهد.
در این سروی با والدین اطفال مصاحبه صورت گرفته است و بعضی شان لت و کوب اطفال را یک راه مناسب براساس تربیه دانسته اند.
همچنان سروی نشان می دهد که 66 درصد خشونت جنسی از طرف بزرگ سالان بالای اطفال صورت می گیرد.
در نتیجه این سروی پیشنهاد می شود که  به منظور بهبود وضعیت اطفال در افغانستان باید کنوانسیون حقوق اطفال در افغانستان تطبیق شود و جامعه جهانی و حکومت افغانستان منابع کافی را به هدف بهبود وضعیت اطفال در نظر بگیرند. مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی