اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 جوزا , 1399

کارگاه آموزشی خبرنگاران پایان یافت

به گزارش افغان خبر،
شبرغان 7 سنبله باختر
خبرنگاران جوزجان شیوه های خبرنگاری در حالات جنگ را فرا گرفتند.
به گزارش آژانس باختر، این کارگاه از سوی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان به خاطر ارتقای ظرفیت خبرنگاران در ولایت جوزجان راه اندازی شده بود.
در این کارگاه خبرنگاران رسانه های دولتی و خصوصی در سه روز در باره مسوولیت های خبرنگار، چگونگی تهیه خبر از ساحات جنگی و موارد خشونت ها، آمادگی های قبل از ماموریت و کمک های اولیه صحی را به شکل نظری و عملی آموزش دیدند.
همچنان در این کارگاه برای خبرنگاران بسته های اولیه صحی برای رساندن کمک های اولیه به خود شان و به نیازمندان در هنگام ضرورت داده شد.
احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی