اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

رئیس جمهور با صدور حکمی، جریمه های مالیاتی قبلی و اقساط مالیاتی رسانه‌های موسسات نشراتی را معاف کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر7 سنبله
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز با نمایندگان رسانه‌های چاپی و صوتی، خبرگزاری ها و موسسات نشراتی، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالسبحان رووف معاون ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، حکم رئیس‌جمهور را در رابطه به رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست شدن، حمایت و تقویت نهاد ها و رسانه های چاپی، صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری‌ها در کشور، قرائت نمود.
در حکم آمده است: مطابق صراحت ماده ۱۲ قانون طرز تحصیل باقیات، مالیات آن‌عده رسانه‌های صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری‌ها که تا فعلا مالیات خویش را نه پرداخته اند به اقساط ماه‌وار حد اکثر طی (۷) سال اخذ گردد.
همچنان مطابق این حکم، جریمه های مالیاتی قبلی و اقساط مالیاتی نهادهای مذکور الی تصفیه نهایی، معاف دانسته شده است.
در حکم آمده است که پرداخت قسط اول مالیات جوازهای فعالیت رسانه های مذکور تمدید گردد. استثنا برای یک مرتبه، عدم تحویلی اقساط مالیاتی سایر رسانه های که تحت ملکیت شخص واحد قرار دارد، مانع تمدید جواز رسانه ها که قسط مالیاتی آن پرداخت گردیده، نمی شود.
سپس صدیق الله توحیدی نمایندۀ کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران صحبت‌ کرد و از رئیس جمهور تشکری نمود که به معضله کلان رسانه ها صوتی و چاپی، نقطه پایان گذاشت. وی افزود که از سال ها بدینسو بخاطر تصفیه این حساب ها  تلاش صورت گرفت، اما نتایجی در قبال نداشت.
توحیدی گفت که همین اکنون ۶۷۲ دوسیه خشونت علیه خبرنگاران تحت بررسی قرار دارد که ۱۷۲ دوسیه، مربوط وزارت امور داخله و متباقی آن مربوط لوی څارنوالی می باشد. وی افزود که از اول جنوری سال جاری میلادی ۷۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت گردیده است.
صدیق الله توحیدی گفت که کمیته مصئونیت و امنیت خبرنگاران تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد شده است و هر ماه جلسه دارد.
نمایندۀ کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران گفت: رئیس جمهور کشور جریمه مالیاتی را که برای رسانه های چاپی و رادیوها کمرشکن بود، معاف کرد. وی افزود که حق امتیاز و تضمین بانکی نیز زیاد است.
توحیدی خاطرنشان کرد که چهره دموکراتیک افغانستان، خبرنگاران و رسانه ها می باشند و افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها از مزایای آزادی بیان برخوردار  است.
وی افزود: باو جودیکه ما به دولت مالیه می پردازیم، از مزایای تقاعد و بیمه مستفید نمی شویم و مدت کاری ما پس از آنکه در ادارات حکومتی شامل وظیفه می شویم، به عنوان سابقه کاری پذیرفته نمی شود.
رئیس کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران تاکید کرد که رسانه های افغانستان بخاطر نهادینه شدن دموکراسی و تطبیق قانون اساسی، به صورت مداوم تلاش خواهند کرد.
بعداً شیراحمد سعیدی مسئول اتحادیه ناشران صحبت کرد و از توجه رئیس جمهور به حل مشکل ناشران تشکر کرده، گفت که در حال حاضر ۳۰۰ ناشر و کتاب فروش در کشور فعالیت دارند.
وی مشکلات ناشران را در زمینه های مختلف از جمله نبود معافیت جریمه های مالیاتی،  عدم رفع مالیات، تطبیق نشدن قانون کاپی رایت و چاپ غیر قانونی کتاب را مطرح نمود و خواهان توجه حکومت در این زمینه ها گردید.
مسئول اتحادیه ناشران از رئیس جمهور تقاضا کرد تا جواز وزارت اطلاعات و فرهنگ برای ناشران را به عنوان جواز معتبر به نهادهای دولتی و خصوصی معرفی کند و مکان های مناسب برای بازار کتاب مدنظر گرفته شود.
سعیدی پیشنهاد کرد که برای رشد فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور بودجه معین تخصیص داده شود تا از طریق خریداری کتاب توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ، کتابخانه ها تقویت شوند.
متعاقباً محمد شاهرخ طاهری به نمایندگی رادیوها صحبت کرد و قیمت تمدید جواز نشرات رادیوهای محلی و تمدید فریکونسی ها را گزاف خواند. وی پیشنهاد نمود که باید یک سیستم بانکی ایجاد گردد تا قیمت های جواز در جریان سال به گونه اقساط پرداخته شود. وی همچنان گفت که پرداخت مالیه بخاطر وارد نمودن وسایل تخنیکی رادیو ها معاف گردد.
حشمت فرخ نمایندۀ رسانه های چاپی گفت که آزادی بیان در افغانستان در منطقه  بی نظیر است، اما رسانه های کشور جواب‌گوی خواست ها و نیازمندی های اجتماعی و اولیۀ مردم نیست. وی افزود که پرداخت هزینه چاپ و حق‌الزحمه مقالات تحلیلی، برای نشریات چاپی بلند است.
فتانه حسن‌زاده نمایندۀ خبرگزاری ها صحبت کرد و در رابطه به مشکلات خبرنگاران زن معلومات داد و خواستار حمایت جدی از بانوان خبرنگار و سهم‌گیری بیشتر آنان در نهادهای رسانه ای حکومتی در مرکز و ولایت  های گردید.
وی خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه ثبت و راجستر رسانه های مربوط به بانوان شد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهاد های  نمایندگان رسانه ها و موسسات نشراتی متذکره، گفت:" ما و شما بحث منفی را به بحث سازنده مبدل کردیم."
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه آزادی بیان نسبت به پول نزد ما ارزش بیشتر دارد، گفت "اگر ضرورت به تعدیل قانون عایدات بر مالیات باشد، من حاضرم آن را امضا کنم."
محمد اشرف غنی گفت :" قرن بیستم میلادی در افغانستان، قرن سانسور رسانه ها بود. وی افزود که آزادی بیان در افغانستان، هدیۀ کسی نیست و حد اقل یک قرن مبارزه دوامدار صورت گرفت که به آزادی بیان دست یافتیم."
رئیس جمهور گفت :" نهضت مشروطیت، اساس آزادی بیان را در افغانستان گذاشت و ما حامی آزادی بیان هستیم."
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه حکومت وحدت ملی به ژورنالیزم تحقیقی توجه دارد، گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ دو الی چهار جایزه برای ژورنالیزم تحقیقی در نظر گیرد تا یک حرکت واضح به منظور رقابت مشروع به وجود آید.
رئیس جمهور گفت :" حکومت وحدت ملی در برابر بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، اراده سیاسی دارد و تحقیقات به صورت اساسی و قانونی انجام خواهد شد."
وی تاکید کرد که هیچ فردی مافوق قانون نیست.
رئیس جمهور کشور به مسئولین حکومتی بخصوص والیان هدایت داد تا از برخورد نادرست با خبرنگاران جلوگیری کنند. وی تاکید کرد که به خبرنگاران حرمت گذاشته شود و تهدید آنان قابل قبول نیست.
رئیس جمهور غنی به داشتن حوصله استراتیژیک تاکید کرد و گفت :" در زمینه ایجاد صندوق حمایت از رسانه ها کار کنیم و مقررات، نحوۀ مدیریت و اصل توازن آن مراعات شود."
وی از رسانه ها خواست تا به حکم وجدان عمل کنند.
وی در خصوص گماشتن خبرنگاران زن در ادارات حکومتی گفت که ارگ ریاست جمهوری و تمام وزارت خانه ها باید فرصت های مناسب کاری برای آنان فراهم نمایند.
رئیس جمهور غنی به معین وزارت مالیه که در این دیدار حضورداشت، هدایت داد تا پیشنهاد های  رسانه های متذکره را جمع آوری و با یک طرح مناسب ارائه کند و یک کمیته متشکل از نمایندگان رسانه ها و وزارت مالیه در این خصوص به نتیجه برسند. وی به مسئولین مرکز رسانه های حکومت هدایت داد تا در زمینه برگزاری کورس های آموزشی برای خبرنگاران زن در مرکز و ولایت های، اقدام نمایند.
رئیس جمهور گفت که در زمینه نشر اعلان ها، یک اصول وضع شود و شرایط رقابت و همکاری را خود رسانه ها میسر سازند.
محمد اشرف در رابطه به حل مشکل فریکونسی در رادیوها، گفت که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری مسئولین رادیوها، پالیسی فریکونسی را ایجاد کنند.
رئیس جمهور از مسئولین رادیوها خواست که به منظور آگاهی مردم در رابطه به حوادث طبیعی و راه های جلوگیری از آن و تشویق دهاقین برای کشت و زراعت، باید برنامه های رادیویی بیشتر تولید نمایند. 
همچنان رئیس جمهور کشور با اشاره به اهمیت رادیو ها در اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ و تاریخ کشور، بر تهیه بیشتر برنامه های رادیویی در این موارد تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت که ایجاد فرهنگ کتاب‌خوانی، یکی از اولویت های ما بوده و باید در این مکان ها سهولت های انترنتی نیز فراهم گردد. وی بر تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی در پوهنتون ها و سایر مراکز علمی تاکید کرده، گفت: حکومت حاضر است که بودجه خریداری کتاب را بیشتر سازد.
نالان

مشاهده در منبع اصلی