مطالب مرتبط:

رادیو سیمای صلح سمنگان به نشرات آغازکرد

به گزارش افغان خبر، ایبک / باختر/ 7/ سنبله رادیو سیمای صلح به هزینه پنجاه هزار دالر امریکایی توسط یک تاجر ملی درشهر ایبک...

مطالب اخیر