اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

رادیو سیمای صلح سمنگان به نشرات آغازکرد

به گزارش افغان خبر،
ایبک / باختر/ 7/ سنبله
رادیو سیمای صلح به هزینه پنجاه هزار دالر امریکایی توسط یک تاجر ملی درشهر ایبک فعال شده است که نشرات آن مرکز و فاصله های بیست کیلومتری آن شهر را دربرمیگیرد.
عتیق الله ظریف مسوول نشرات این رادیو به آژانس باختر گفت که درحال حاضر نشرات این رادیو همه روزه از ساعت شش تا دوازده شب صورت میگیرد برنامه های دینی ، فرهنگی ، اجتماعی و تفریحی را به نشر میرساند.
فتح الله وافی رییس اطلاعات وفرهنگ نقش رسانه ها را درروشن ساختن اذهان عامه برجسته بیان کرد و فعالیت رادیو سیمای صلح سمنگان را گامی درجهت تقویت رسانه ها درآن ولایت خواند.
درحال حاضر چهار رادیوی محلی خصوصی دیگر نیز علاوه به رادیو تلویزیون ملی درآن ولایت نشرات دارد.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی