اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

آتش سوزی در تخار میلیون ها افغانی خساره وارد کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر /7 سنبله /تخار
دکانداران بازار چاه آب تخار از اثر آتش سوزی میلیون ها افغانی  خساره مند شدند.
خلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت  که این آتش سوزی  در بازار ولسوالی چاه آب آن ولایت  به نسبت شارتی برق رخداد  که در آن  امتعه سه صد دکان  ازبین رفت.
وی اظهار داشت  آتش سوزی حوالی هشت وسی دقیقه دیشب  آغاز وتا بامداد امروز ادمه داشت ودر آن  دوسرای چوب فروشی  وده ها دکان پخته فروشی،  خوراکه فروشی، مبایل فروش و  دواخانه ها حریق گردید.
وی افزود نسبت نبود وسایط  اطفاییه  در آن ولسوالی و تاخیردر رسیدن
اطفاییه  شهر تالقان سبب شدکه  دامنه این آتش سوزی بیشتر  شود.
ختم بامی

مشاهده در منبع اصلی