اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

بانک جهانی مر کز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تخار راتجهیز می کند

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 7سنبله تخار
مرکز تکنالوژی و معلوماتی پوهنتون   ولایت  تخار  ازسوی بانک جهانی تجهیز میشود.
خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار به خبر نگار آژانس باخترگفت به هزینه نزدیک به پانزده میلیون افغانی  مرکزتکنالوژی معلوماتی آن پوهنتون به کمک مالی بانک جهانی تجهیز میشود.
وی اظهارداشت این تجهیزات شامل کمپیوتر ، کمره های امنیتی، میز و چوکی دفاتر، تیلیفون های دیجیتلی سرمیزی و ایرکندیشن  می شود که به زودی  برای آن پوهنتون فراهم خواهد شد/ ختم بامی

مشاهده در منبع اصلی