اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

گشایش بازار ویژه برای زنان در مزار شریف

به گزارش افغان خبر،
دوشنبه در شهرمزارشریف
مزارشریف 7 سنبله باختر
بازار ویژه زنان تجارت پیشه دیروز درشهرمزارشریف گشایش یافت.
در این بازار زنان به عرضه صنایع دستی شان و مواد غذایی می پردازند.
به گزارش آژانس باختر، این بازار به منظور خود کفایی، بازاریابی وفروش صنایع دستی، فراورده های خوراکی و پوشاکی زنان تجارت پیشه ایجاد گردیده است.
زنان تجارت پیشه از گشایش این بازار خرسندی کردند و گفتند زنان درولایت بلخ ،صنایع دستی ومواد خوراکی را عرضه می کنند.
وی گفت که تولیدات آنان به خاطر نبود بازار مشخص برای فروش به رکود مواجه بود.
معصومه حیدری مسوول اتحادیه زنان تجارت پیشه گفت که این بازار مورد تشویق وحمایت سایر زنانی که در راستای صنایع تولیدی وصنایع دستی تلاش دارند قرار گرفته است و از دولت خواست برای زنان زمینه قرضه دهی کوچک و بزرگ را فراهم کند. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی