اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

طرح جایگزین و تقلاى رهبری حکومت

به گزارش افغان خبر،

حالا که آمریکا با اعلام استراتژی جدید از پروگرام دولت سازی برای افغانستان پا پس کشیده است، برای تیکه داران سیاست آمریکا بخصوص رهبری موجود کشور، آغاز پایانی ماه عسل می باشد.

با راهبرد جدید آمریکا معطوف به مسایل منطقه ای، دولتمردان افغانستان باید به خود آمده باشند تا از خیالات دیکتاتوری و خواب های شخصی بازی بیرون شوند. ناکامی رهبری حکومت، سياست انحصار، تبعيض، تعصب، یکجا با طالب پروری و در مقابل سرکوب اعتراضات مدنی، کشته شدن روزانه مردم بیگناه و در مجموع فروپاشی سیاسی از جمله دلایلی است که جامعه جهانی را به توجه به طرح جایگزین واداشته است.

به همین دلیل است که رهبری حکومت تلاش هایی را در جهت امتیاز دهی به نیروهای مختلف از سرگرفته تا از یکطرف خالیگاه عدم حمایت آمریکا را پر نماید، از طرفی نیروهای اپوزیسیونی را تضعیف کند و از جانبی هم تفکر طرح بدیل جامعۀ جهانی را روپوش گذارد اما زمان آن رسیده است که فقط هـمسويى نیروها با انسجام ظرفیت ها در محور یک گفتمان تکنیکی و در یک چارچوب وفاق ملی می تواند نیروی مشروعیت بخش برای طرح بدیل باشد.

طرحی که برسمیت شناختن مشكلات ملی، آوردن توسعه سیاسی، بخصوص تعادل قدرت در نظام جانمایه آن باشد نه دوباره برگشت به رقابت بخاطر امیتازگیری از دستگاهی که از مدار اعتماد مردمی و اعتبار جامعه جهانی خارج گردیده است، رهبری ای که ديگر براى تغيير براى شان ناوقت است، مگر تداوم سياست هـاى تاکتیکی ، فرافگنی، فریبکاری و فرصت طلبی.

احمدولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی