اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 جوزا , 1399

چرا حكومت از گذشت روزگار نمي آموزد؟

به گزارش افغان خبر،

اين متن را چند ماه پيش به خاطر شهيدان هلمند نگاشته بودم كه وزارت ماليه بدان توجه نكرد!

اين چندمين بار است كه كابل بانک در حالات مزدحم مورد حمله دهشت افکنان طالب قرار مي گيرد و شمار زيادي از همشريان ما به خاك خون كشيده مي شود. اگر به اين چند رويداد ژرف نگريسته شود مقصر اصلي آن وزارت ماليه كشور مي باشد چون اين وزارت درست زماني معاش مامورين را اجرا مي دارد كه مامورين حكومت به خاطر تجليل از عيد و معدوديت روزهاي باقيمانده به عيد، جهت حصول معاش خويش به بانک هجوم مي آورند تا با اين چند سكه خواروبار عيد را بخرند.

تروريستان از اين وضعيت استفاده كرده مراجعين را مورد حمله قرار مي دهد. اگر وزارت ماليه معاش مامورين را در پانزدهم ماه هاي پيش از عيد اجرا بدارد و يا هم براي هر كارمند كارت ATM توزيع كردد و ماشين هاي ATM در ادارات و مراكز نظامي گذاشته شود. ممكن اين حادثه دلخراش اتفاق نيفتد و يا تلفات ناشي از حادثه كمتر باشد.

از جانب ديگر بانک ها ملزم به ارایه خدمات بهتر براي مشتريان خود مي باشد و نهادهای مسوول مكلف اند روي خدمات بانک ها نظارت لازم را داشته باشند. عين این حادثه چندين بار است كه در ولايت هاي هلمند، ننگرهار، غزني ، ميدان وردك، كابل و… اتفاق مي افتد.

خالد نجوا

مشاهده در منبع اصلی