اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

مردم محل ما متحد و مسلح شده اند

به گزارش افغان خبر،

این چندمین جلسه خودجوش مردمی در مسجد ما است که پس از حمله به نمازگزاران در کابل، تشکیل می شود، پیران، جوانان، کسبه، تحصیل کردگان و نظامیان سابق محله ما دوشادوش یکدیگر در حال تهیه اسلحه اند تا امنیت مسجد شان را بگیرند. آنان با مساجد دیگر نیز در تماس اند تا یک شبکه مقاومت سراسری در کابل تشکیل دهند.

عصر روز گذشته نیز بزرگان و متنفذین ولایات کابل، میدان وردک، بامیان، غزنی، غور و دایکندی پیرامون خیزش و مقاومت مردمی و مقابله با متجاوزان جلسه مهم و سرنوشت سازی دارند. اینک شبکه ای از جوانان غرب کابل بصورت داوطلبانه آماده گرفتن امنیت مساجد و مجالس مردمی اند و بزودی اعلان موجودیت خواهند کرد. بزودی تمام قمندانان سراسر هزاره جات تجمع بزرگ مقاومت تشکیل می دهند و برنامه خویش را برای دفاع از مردم در برابر متجاوزان اعلان می کنند.

دسترسی به آرزوی دیرینه متحد سازی و توانمند سازی مردم با خون نمازگزاران مسجد امام زمان سرعت یافته است، داعش و طالب می خواهد مارا متفرق، ضعیف و نابود کند اما نمی داند که روند متحدسازی و مسلح سازی مردم آرام، مدنی و صلح دوست ما را شتاب بخشیده است.

نابودی هراس افکنان و تکفیریان در بطن و متن خشونت طلبی آنان نهفته است و بزودی از درون و برون متلاشی خواهند شد، زیرا افراطی گری و خشونت طلبی حق نیست، باطل است و باطل رفتنی و نابود شدنی است و خشونت طلبی و افراطی گری آنان دو پیامد اصلی و قطعی خواهد داشت:

1. آگاهی بیشتر مردم و بسیج آنان علیه افراطی گری و خشونت طلبی.
2. تصفیه اسلام واقعی از اسلام طالبی و داعشی.

امروزه در سراسر جهان همه می دانند که اسلام هر چه باشد، قطعا از نوع طالب و داعش نیست و هیچ عنصری بجز خود داعش و طالب نمی توانست به خوبی این تصفیه را مدیریت کند.

داكتر ناصر محقق

مشاهده در منبع اصلی