اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

امریکا و ناتو پس از افزایش نیرو دهها سال در افغانستان باقی خواهند ماند

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی