اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

دولت افغانستان با رفتارهای عوام فریبانه بدنبال تداوم قدرت است

به گزارش افغان خبر، مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان گفت: انحصار قدرت در این کشور موجب شده تا خدمات به درستی به مردم ارائه نشود و دولت نیز تلاش می‌کند تا با رفتارهای عوام‌فریبانه قدرت را حفظ کند.

مشاهده در منبع اصلی