اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

فرزندان کدام سیاستمدار به مدارس دینی می روند؟

به گزارش افغان خبر،

مدرسه یا مکتب؟ شما فرزند تان را در کدام یکی شامل ساخته اید و چرا؟

نام چند سیاستمدار و تجار موفق و حتی روحانیون بزرگ را گرفته می توانید که فرزندان شان در مدرسه ها درس بخوانند. مثلا فرزندان و نواسه های استاد ربانی، استاد سیاف، شیخ اصف محسنی، پیر گیلانی، سید منصور نادری و صدها سیاستمدار و روحانی دیگر در‌ کجا درس می خوانند و چرا؟ چرا در همین مدرسه هایی که با حمایت مالی تجار و مردم، وساطت سیاسیون و مراقبت و حمایت روحانیون ساخته می شوند جز اولاد غریب، کس دیگری شامل نمی شود؟

سنگ تهداب صدها مدرسه خرد و کلان توسط سیاسیون و روحانیون گذاشته می شود و یا نوار افتتاحیه آن توسط همین مدرسه ها با کمال فخر فروشی قطع می شود. طی سخنرانی های آتشین اعمار مدارس را از مسوولیت های اول خود در برابر خدا و مردم می دانند اما هیچ کدام از اینها نه از جمع سیاستمدار و نه تجار حاضر نیستند، فرزندان شان را بجای مکتب و دانشگاه در همین مدرسه ها شامل شوند و درس بخوانند.

چرا انتخاب اول تان برای آموزش فرزندان تان مدارس دینی نیست؟ اگر مدارس دینی را ناتوان در تربیت مناسب فرزند خودتان می دانید چرا برای اصلاح و بهبود ظرفیت آن تلاش می کنید؟ به یاد داشته باشیم تا زمانی که ما از سوال های اساسی طفره برویم و به مسایل جدی اجتماعی نپردازیم تغییر میسر نخواهد شد.

پروانی

مشاهده در منبع اصلی