اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

گشایش بخش تداوی بیماران روانی

به گزارش افغان خبر،

بخش های تداوی بیماران روانی زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، روز دوشنبه 6 سنبله 96 بخش های تداوی بیماران روانی زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی از طرف وزارت صحت عامه افتتاح شد.

هزینه های این بخش ها 7.6 میلیون افغانی از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.

کد(10)

مشاهده در منبع اصلی