اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

جای خالی ایران و روسیه در سیاست ارگ

به گزارش افغان خبر،

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، روی کار آمدن اشرف غنی با لقب متفکر دوم جهان در قدرت را کمتر کسی به از هم پاشیدگی نظام و حکومتی در آستانه سقوط تعبیر می کرد اما در طی سه سال گذشته، سیاست قوم گرایی و انحصارطلبی جدای از اینکه در جبهه های جنگ شکست خورده در درون قدرت با سیلی از مقام های ناراضی مواجه است.

از جانب دیگر، با کاهش چشمگیر قلمرو داعش در عراق و سوریه، افغانستان گزینه ای سهل برای جابه جایی نیروهای این گروه افراط گر و خشن می باشد که با توجه به حمله های انتحاری به تکرار در کشور که مذهب و قومیتی خاص را هدف قرار داده است دور از انتظار نمی باشد.

داعش هراسی که مردم را در کنار تهدید طالبان بیش از هر زمانی بی اعتماد به حکومت کرده است برای قدرت های منطقه ای نیز سبب تغییر در رویکرد سیاسی شده است، روسیه با تجربه تلخ شکست گذشته تلاش کرد که از مناسبات سیاسی افغانستان به دور بماند و حتی در حمایت از حضور امریکا در کشور نیز برخاست اما چنین سیاستی در حالی که خطر داعش را در نزدیکی مرزهای آسیای مرکزی احساس می کند تبدیل به موضع انتقادی از واشنگتن شده و دخالت های آشکار و پنهان.

از جانب دیگر، ایران به عنوان همسایه و شریکی تاثیر گذار در مناسبات سیاسی تا اقتصادی کشور در نبرد با داعشِ سوریه و عراق نقشی پررنگ ایفا کرد و از سوی دیگر، حمایت های مالی و معنوی خود را از قوم هزاره و بخصوص پیروان مذهب شیعه دریغ نمی کند که به گزینه ای بزرگ برای اهداف داعش در افغانستان بدل شده است.

این کشور که به طور خاص عربستان را عامل حمایتی داعش می داند از تلاش های دولت های مشخص در منطقه می گوید که در تلاش برای به سرانجام رساندن طرح بزرگ اعزام تروریست های شکست خورده عراق و سویه به افغانستان است و روسیه نیز به همین میزان با توجه به مشارکت در جنگ علیه داعش آگاه به انتقام جویی این گروه برای ناامن کردن مرزهای کشورهای آسیای میانه می باشد.

جای خالی ایران و روسیه را می توان در استراتژی جدید امریکا دید که تنها معطوف به هند و پاکستان به عنوان رویکرد سیاسی در جنوب آسیا می باشد که نشان می دهد تا چه میزان جدال قدرت های جهان در این جغرافیای استراتژیک، عمیق و نبرد افغانستان یک جنگ نیابتی است که پایان آن در آینده نزدیک رخ نخواهد داد.

عربستان نیز به عنوان شریک مهم پاکستان از ابتدای ظهور گروه های تروریستی در تلاش برای برقراری حکومتی افراط گر در افغانستان و رواج وهابیت است و به همین منظور، ثروت خود را روانه خزانه گروه های به مانند طالب کرد و اکنون در حمایت از داعش سعی بر به انزوا کشاندن دشمن دیرینه خود، ایران می باشد.

اوضاع از هم پاشیده سیاسی در کنار جنگ گروه های تروریستی و دخالت های تاثیرگذار کشورهای جهان و منطقه سبب شده است که اشرف غنی با وجود تمامی سیاست قوم گرایی خود در وضعیت دشواری قرار بگیرد که نظام را تهدید به سقوط می کند.

سیاست سلطه گری اشرف غنی که از ابتدا به مخالفت با هر مقامی جز قوم پشتون برخواست سبب شکل گیری سدی از مخالفان شد از میان سه حزب و قوم که برخوردار از قدرت بسیج مردمی در برابر حکومت می باشد.

استقبال ارگ از استراتژی جدید امریکا قابل پیشبینی ترین رخداد کشور است اما بی اعتنایی به قدرت های منطقه ای که دخیل در اوضاع سیاسی داخلی هستند، می تواند به میزان مخالفان درون حکومتی برای رییس جمهور بحران آفرین باشد.

در همین راستا، مشارکت قوی حکومت با امریکا سبب شده است که اشرف غنی تمایلی برای مشارکت ایران و روسیه در برنامه صلح و بخصوص بخش نظامی نداشته باشد اما با توجه به ضعف حکومت در برابر همکاری گروه های تروریستی و حمله آنان و دخالت های سلطه جویانه پاکستان باید بیش از گذشته به گزینه همکاری با مسکو و تهران توجه کند.

اگر امریکا با این دو کشور به عنوان دشمنان منطقه ای برخورد می کند اما جدای از مرزهای مشترک، ایران و روسیه دو قدرت بزرگ منطقه ای می باشد که تاثیرهای چشم گیری بر مناسبات سیاسی آسیا بخصوص افغانستان دارند که قابل چشم پوشی نیست.

گزینه ای که شاید تنها راه برون رفت ارگ از وضعیت شکننده امنیتی در جهت کسب زمان برای سازماندهی به اختلاف های درون حکومتی باشد.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی