اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

آغاز کمپاین دواپاشی حیوانات وبلندبردن سطح گاهی برضدمرض تب کانگو

به گزارش افغان خبر،

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخاطر کاهش خطر انتقال بیماری تب کانگو یا ” CCHF” برنامه مبارزه با عامل انتقال دهنده این بیماری از طریق دوا پاشی و اجرای برنامه آگاهی عامه را آغاز نموده است.
این برنامه شامل دواپاشی حیوانات در راه های دخولی شهرها و نخاسها، تربیه قصابان و ملا امامان دینی و معلمین  می باشد که به کمک دفاتر همکار در شهر کابل و سایر شهر های که در معرض خطر بلند قرار دارد آغازشده است.
قابل یاداوری است که خطر انتقال بیماری در روز ها عید قربان در حین ذبح، توته نمودن وتوزیع گوشت زیاد تر می باشد ، که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مشاهده در منبع اصلی