اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

دفتر ریاست جمهوری باید توضیح بدهد

به گزارش افغان خبر،

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، نوشته سربازان کرایی که در سوریه می جنگند باعث شده که هزاره ها و شیعیان در افغانستان تاوان بدهند (یعنی مساجد هزاره ها و شیعیان در افغانستان هدف مشروع حملات تروریستی باشد).

دو نکته:
اولا، این سربازان اجیر در دو طرف منازعه و جنگ سوریه هستند. یعنی یک تعداد سربازان اجیر علیه بشار اسد می جنگند و یک تعداد سربازان اجیر به دفاع از بشار اسد می جنگند. ولی ما ندیدیم که کسی تاوان جنگ سربازان اجیر علیه بشار اسد را در افغانستان بپردازد.

ثانیا، حکومت چرا مانع سربازگیری افغانستانی ها و مهاجران افغانستانی توسط کشورهای همسایه و منطقه نمی شود؟ اینجا حکومت باید پاسخگو باشد یا ملا؟ بسیاری از مردم به خاطر بیکاری در افغانستان برای کار در ایران و عربستان و کشورهای خلیج می روند که در نتیجه این کشورها با استفاده از مجبوریت آن ها از میان آن ها گاهی از طریق بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی و بی اساس سربازگیری می کنند و در دو جبهه متخاصم جنگ به سوریه می فرستند. آیا این نشان دهنده ناتوانی کشور در ایجاد کار و کنترل شهروندانش نیست؟

ثالثا، دفتر ریاست جمهوری باید توضیح بدهد که این نظر شخصی شاه حسین مرتضوی است و دیدگاه و سیاست های ارگ را بازتاب نمی دهد و ارگ مثل شاه حسین معتقد نیست که هزاره ها و شیعیان در افغانستان باید تاوان جنگ در کشورهای دیگر را بپردازند.

رابعا، اگر قرار باشد که ما تاوان جنگ در کشورهای دیگر را بپردازیم، حکومت هم باید تاوان جنگ در یمن را بپردازد چون حمایت خود را از یک طرف اعلان کرد.

علی عادلی

مشاهده در منبع اصلی