اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

ملل متحد: ظرف یک هفته ۱۰۳۰۰ تن در افغانستان بیجا شده‌اند

به گزارش افغان خبر،
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد می‌گوید، در یک هفته گذشته بیش از ده هزار و سه صد تن در سرتاسر افغانستان از خانه‌های‌شان بیجا شده‌اند.
در گزارش این اداره از ولایت‌های نام برده نشده که مردم به ترک خانه‌های‌شان مجبور شده‌اند.
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش که دیروز "دوشنبه" نشر کرد گفت، ۱۰۲۵ تن از افغان‌ها در جریان هفته گذشته به صورت داوطلبانه از پاکستان به افغانستان باز گشته اند و ۱۲۱ تن دیگر هم از آن کشور اخراج شده‌اند.
بر اساس آمار، ۱۰۴ تن هم از ایران به افغانستان باز گشته اند.
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد تعداد بیجا شده‌ها در افغانستان را در جریان امسال بیش از ۲۱۲ هزار تن اعلان کرده که جنگ و رویداد‌های طبیعی از بزرگ‌ترین عوامل آواره شدن مردم دانسته شده‌است.

مشاهده در منبع اصلی