اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

رئیس امنیت ملی هرات به گونه مرموز از مقامش برکنار شد

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی