اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

هراس مردم افغانستان از امریکائی ها

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی