اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

جلوگیری از یک رشته انفجار ها درهرات

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 6 سنبله باختر
هفت حلقه ماین که ازسوی طالبان درولسوالی شیندند ولایت هرات کارگذاری شده بود توسط نیروهای امنیتی کشف وخنثی شد.
این ماین هادرمسیرسرک عمومی درمنطقه سملان وچشمه محلی که چندروز قبل ازاثربرخورد یک موترمازدای شخصی باماین ، چهارتن ازافراد غیرنظامی شهید شدند کارگزاری شده بود.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید:" دشمنان باکارگذاری این ماین میخواستند تاکاروان نیروهای امنیتی راآماج قراردهند".
ماین گذاری درسرک های عمومی که عموماغیرنظامیان را هدف قرارمیدهد ازشیوه هایی است که اخیرا  دربین طالبان مسلح مرسوم شده است .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی