اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

شهروندان پلخمری از محل نامناسب نخاس شاکی اند

به گزارش افغان خبر،
پلخمری باختر ۶ سنبله
شهروندان پلخمری موجودیت نخاس درشهر را تهدید صحت شان می دانند.
آنان ادعا می دارند که فعالیت وموجودیت نخاس درساحه نزدیک به محیط زیست آنان زمینه را برای سرایت امراض حیوانی مهیا ساخته است.
این شهروندان میگویند، موجودیت نخاس در جوار کتابخانه عامه ومقابل لیسه حوای پلخمری کاملأ نامناسب می باشد.
زرمینه یک معلم لیسه حوای پلخمری به خبرنگارآژانس باختر گفت که با در نظرداشت موقعیت نخاس میان دودریا ومقابل کتابخانه عامه ایجاب می نماید که  این ساحه به عوض نخاس به یک پارک تفریحی سبزمبدل شود تا باشد از وقوع امراض حیوانی به انسان ها جلوگیری ومحیط سبز در شهر پلخمری انکشاف یابد.
داکتر شاه محمد رئیس صحت روانی بغلان نیز تائید می نماید که موقعیت کنونی نخاس به صحت باشندگان مضرر می رساند.
فریدون شینواری معاون مالی واداری شاروال پلخمری با پزیرفتن انتقادات مردم گفت ما در تلاش ایم تا نخاس را به محل مناسب دیگری انتقال وساحه را به پارک سبز تبدیل کنیم.ختم/لیلما

مشاهده در منبع اصلی