اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

معاشات مامورین ملکی وزارت دفاع ملی صد فیصد افزایش یافت

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 6/ سنبله
ریئس جمهور غنی پیشنهاد  وزارت دفاع ملی  را مبنی برافزایش معاشات مامورین آن وزارت  پذیرفت .
تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر گفت: وزارت دفاع ملی  بنا بر اصل  مواظبت از معشیت  نظامی و حمایت از رفاه اقتصادی خانواده های   منسوبان این وزارت  اعم از  بخش ملکی ونظامی را یک اصل دانسته و همیشه تلاش نموده است تا درین عرصه  پشتیبانی دولت و جامعه جهانی راجلب نماید .
اخیرآ به اساس پیشنهاد  جناب  ډگر جنرال طارق شاه "بهرامی" سرپرست وزارت دفاع ملی  و حکم   محمد اشرف غنی ریئس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان  وسر قوماندان اعلی قوای مسلح، معاش آنعده از منسوبین  ملکی ( مامورین ملکی) که در پستهای  ملکی مطلق تقرر یافته و یا بعد ازین طبق تشکیل منظور شده   ریفورم  میگر دند،  بر علاوه معاش اصلی شان ،صد فیصد معاش تشویقی معادل معاش اصلی شان ، مطابق رتب معاشات در صورت نداشتن امتیازات دیگر ، افزود گردیده و اعتبار از تاریخ اول برج سرطان سال 1396  قابل اجرا میباشد . فریبا

مشاهده در منبع اصلی