اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

دررابطه به زمینه های تطبیق پالیسی ملی جوانان بحث صورت گرفت

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر6 سنبله
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیدار با نماینده گان صندوق وجهی سازمان ملل متحد درکابل، درمورد چگونگی زمینه های تطبیق پالیسی ملی جوانان، صحبت کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار نورمحمد مراد مسول بخش جوانان صندوق وجهی سازمان ملل متحد ، دررابطه به پالیسی ملی جوانان که ازسوی معینیت امورجوانان به همکاری مالی و تخنیکی صندوق وجهی سازمان ملل متحد و ارگان های ذیربط ساخته شده است معلومات داده گفت که این برنامۀ مشترک ملل متحد و دولت ،  برای حمایت از جوانان و نو جوانان درافغانستان ساخته شده است .
اوخاطرنشان ساخت که هدف ما این است تا به همکاری دولت درراستای تطبیق این پالیسی کارعملی را آغازکنیم .
همینگونه دراین دیدار ولوله عنایت ترکی مدیرارشد پلان و پالیسی صندوق وجهی ملل متحد درمعینیت امورجوانان نیزصحبت کرده گفت که این برنامه مجموعه از 12 برنامۀ بزرگ و کوچک برای جوانان است که درپنج بخش اساسی شامل صحت ، معارف ، اشتغالزایی ، مسایل مشترک و مشارکت تهیه شده که این پنج بخش برنامه های عملی برای جوانان دارد.
او افزود که دراین زمینه تمام موسسات سازمان ملل متحد با دولت یکجا کارمیکنند تا برای جوانان کار محسوس را انجام دهند.
وی علاوه کرد که این برنامه را ملل متحد و موسسات کمک کننده درصورت حمایت مالی میکنند که ازطرف مقامات عالی دولت مورد تایید قراربگیرد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که ازتلاش های صندوق وجهی سازمان ملل متحد به خاطر آغازکارعملی تطبیق پالیسی ملی جوانان ، به قدردانی یاد کرد ، ازنماینده گان آن صندوق خواست که معلومات بیشتر را دراین زمینه بدهند تا آن را بخاطرتایید به مقامات عالی دولت ارائه کند.  احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی