اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

توافق افغانستان و پاکستان برای بهبود امنیت در منطقه

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی