اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

خالد پنجشیری حایز مقام اول رقابت بایسکیل رانی شد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر/ 6 سنبله پنجشیر
خالد پنجشیری در رقابت بایسکیل رانی مقام اول را حایز شد.
این رقابت دیروزاز سوی ریاست فدارسیون بایسکیل رانی مرکز به هدف انتخاب سه چهره برتر جهت اشتراک در مسابقات بایسکیل رانی یی که قرار است در آینده نزدیک در کشور ترکمنستان برگزار شود راه اندازی گردید.
صادق صادقی مسوول فدارسیون بایسکیل رانی  به خبر نگارآژانس  باختر گفت که این رقابت برای یک روز با حمایت مالی شبکه مخابراتی اتصالات راه اندازی گردیده بود که خالد پنجشیری حایز مقام اول، قیس ونوید به ترتیب دوم وسوم شدند./# بامی

مشاهده در منبع اصلی