اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

رییس امنیت ملی هرات از کارش برکنار شد

به گزارش افغان خبر، رییس امنیت ملی هرات به علت های نامعلوم از کارش برکنار شده است.

مشاهده در منبع اصلی