اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 12 جوزا , 1399

افغانستان وپاکستان گروه کاری امنیتی تشکیل میدهند

به گزارش افغان خبر،
کابل 6 سنبله / باختر
منابع در وزارت دفاع پاکستان گفته اند که مقامات نظامی آنکشورو افغانستان بعد ازبحث های زیاد  روی تشکیل یک گروه کاری برای همکاری های امنیتی توافق کرده اند.
به گزارش آژانس باختر: وزارت دفاع پاکستان امروز با نشر خبرنامه در اسلام آباد گفته است این توافق دریک دیدار روسای ارتش دوکشور به دست آمده است.
در حال حاضرمقامات نظامی  کشورهای چین ، تاجکستان ، پاکستان وافغانستان که روی طرح میکانیزم همکاری های امنتیی مصروف گفتگو در تاجکستان اند، مقامات ارتش پاکستان در این خبرنامه گفته اند که جنرال قمربجوا رئیس ارتش این کشوروجنرال شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان درحاشیه  اجلاس یاد شده  پیرامون هماهنگی در مبارزه با هراس افگنان روی تشکیل گروه کاری  توافق کرده اند .
دراین خبرنامه آمده است این گروه کاری به طورمشترک کارخواهند کرد و درگفتگو های که درسطوح دولت های دوطرف برگزار میشودتوصیه های امنیتی را ارایه خواهند کرد .
وزارت دفاع افغانستان تا کنون  در این مورد ابراز نظر نکرده است.
جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی