اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 اسد , 1399

کار ساخت وقیرریزی خط دوم شاهراه جلال آباد- تورخمرو به تکمیل است

به گزارش افغان خبر،
شهرجلال آباد 6 سنبله باختر
کار روی ساخت وقیرریزی خط دوم شاهراه جلال آباد – تورخم ادامه دارد.
مسوولان محلی به خبرنگار محلی آژانس باختر می گویند که کار این جاده بیش از هشتاد درصد تکمیل شده است وقراراست تا یک سال دیگر به  اکمال برسد.
خط دوم شاهراه  جلال آباد – تورخم به طول هفتاد و پنج کیلومتر درکنار خط نخست این جاده درحال ساخت واسفالت است.
کار ساخت وقیرریزی این جاده به کمک پاکستان در سال دوهزار وهفت آغازشد و اما بنابر کندی کار ، به مشکل مواجه شد.
درحال حاضر کار روی آن دوباره شدت گرفته است.
گلاب منگل والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که این بار کار ساخت واسفالت خط دوم شاهراه جلال آباد – تورخم متوقف نخواهد شد.
اوگفت که درمسیر این جاده دو پل  ، ده ها پلچک و آب رو ساخته خواهد شد.
انتظارمی رود با ساخت خط دوم جاده  جلال آباد – تورخم شدت ترافیک و تراکم وسایط کاهش یابد و در رفت و آمد مسافران وکاروان های تجاری سکتگی یی پیش نیاید.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی