اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

عواید ریاست ترانسپورت بغلان افزایش یافته است

به گزارش افغان خبر،
پلخمری  باختر 6 سنبله
در هشت ماه سال مالی نزدیک به دو میلیون افغانی درعواید ریاست ترانسپوورت  زمینی ولایت بغلان افزایش به عمل  آمده است .
عبدالجلیل قانع  رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت بغلان به آژانس باخترگفت  که از آغاز سال مالی تا اخیر ماه اسد سالروان جمعاً مبلغ هشت میلیون وهفتصد وسه هزار و پنجصد افغانی از مدرک  تکس  وسایط تیز رفتار و باربری این ولایت جمع آوری گردیده است که این رقم درمقایسه باهشت ماه سال گذشته یک میلیون و نود وشش هزار و نود افغانی  افزایش را نشان میدهد .
قانع  علت افزایش عواید سال مالی  آن اداره را ایجاد  پست های جدید در آمریت عواید مراقبت جدی و اداره دایمی  از عواید و تامین  امنیت شاهراه های بغلان خواند و اضافه کرد که ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی تلاش همه جانبه به خرچ  میدهد تا سطح  عواید این اداره درمقایسه به سالهای گذشته دو چند وسه چند افزایش  به عمل  آید . # قایم 

مشاهده در منبع اصلی