اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

سود امریکا از مواد مخدر در افغانستان بیشتر از هزینه 8،5 میلیارد دالری واشنگتن است

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی