اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

نقش منافقانه ارگ در رويارويى حزب و جمعيت

به گزارش افغان خبر،

اخيرا مرحله جديدى از تقابل و رويارويى دو جريان بزرگ و رقيب جهادى يعنى حزب اسلامى و جمعيت اسلامى را شاهديم. كه تنش هاى لفظى، بستن اتهامات، تدوير اجتماعات و حتى درگيرى هاى نظامى در برخى از ولايات دال بر اين مدعا است.

اتهامات آصف مهمند عليه والى بلخ و دستگيرى وى در ميدان هوايى مولانا جلال الدين بلخى، شکاف ميان دو طرف را عميق تر ساخت. چنانكه هواداران حكمتيار با اجتماع در مسجد عيدگاه، با سخنان سخيف و بازارى عليه عطامحمد نور، از آصف مهمند پشتيبانى نمودند و والى بلخ در جمع هواداران اش در شمال، سخن تند و كم سابقه در مورد رهبر تسليم شده حزب اسلامى بزبان آورد.

درحاليكه مهمند وكيل برحال شوراى ولايتى بلخ و عطامحمد نور هم والى رسمى دولت در ولايت بلخ است و منازعه فى مابين هر دو هم، موضوعي است رسمى كه بايد در چارچوب قوانين نافذه كشور بررسى شود. اينكه ارگ نشينان با رويكرد منافقانه دفع الوقت نموده، زمينه تشبث گروهک هاى تسليمى و ماجراجو را در زمينه مساعد مى نمايند. بر پيچيدگى بيشتر اوضاع مى افزايد.

سرنوشت عبرتناك داكتر نجيب الله، نكته هاى آموزنده براى ارگ نشينان دارد. نامبرده در سال هاى اخير زمامدارى اش، سعى نمود از تقابل اقوام، جريانات سياسى و ايجاد بحران هاى تصنعى، عمر حاكميتش را طولانى سازد اما شعله هاى اين منافقت، چنان دامنگير خودش شد كه هنگام فرار از كابل نتوانست از مقابل يكى از مليشه هاى جنرال دوستم فرار كند و كشور را ترك نمايد كه سرانجام خونين اش را هم شاهد بوديم.

اگر دسيسه گران ارگ از وقايع گذشته عبرت نگيرند، دامنه هاى بحران، آرامش قبل از توفان ارگ را بهم خواهد زد و محدود به درگيرى حزب و جمعيت نخواهد شد.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی