اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

بنا های غوریان مرمت کاری میشود

به گزارش افغان خبر،
هرات 6 سنبله باختر
تمامی بناهای تاریخی ولسوالی غوریان ، از این‌ پس تحت روند ثبت و راجستر قرار میگیرد و اقدامات عملی روی مرمت و حفظ این آثار در آینده نزدیک آغاز می‌گردد.
این موضوع را رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات پس ازبررسی وضعیت بناهای تاریخی ولسوالی غوریان بیان کرد.
رئیس  اطلاعات وفرهنگ هرات به هدایت والی آن ولایت جهت بررسی وضعیت فرهنگی و آثار باستانی به  ولسوالی غوریان سفر کرد.
آریا رووفیان، از تلاش‌ها به خاطر حفاظت و مرمت این ساحات تاریخی یاد آور شد وگفت که کار دراین زمینه به زودی اغاز می شود.#سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی