اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

۲۰ هزار مهاجر افغان از تاریخ بیست اگست تا اکنون در پاکستان ثبت شده اند

به گزارش افغان خبر، حکومت پاکستان به همکاری کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یک اقدام مشترک، برنامه‌ای را برای ثبت مهاجران افغان در این کشور راه‌اندازی کرده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی