اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

مشاور امور بین الملل یا مسوول دکوراسیون ارگ؟!

به گزارش افغان خبر،

فرخنده زهرا نادری از کدام شهروند دم می زند و چه معیار و ملاکی برای انتخاب شهروندان اش دارد؟ اشرف غنی احمد زی با انتخاب های نادرست اش سطح یک مشاور بین الملل را نه تنها پایین آورده است بلکه زیر سوال برد.

خیلی مسخره است که یک دختر خانم به اصطلاح مشاور امور بین المللی اشرف غنی، بجای پرداختن به مسایل مهم تر که البته از توان اش خارج است، به سلیقه خودش در زیر گلوی اشرف غنی، چند عکس از شماری چهره ها را بر دیوار نصب کرده و اسم اش را گذاشته است، "دیوار شهروندی". مسخره تر اش هم این که بعضی کودکان صحتمند بدون آنکه بفهمند چه کاری انجام می دهند، با تمام نفهمی کمپاین راه اندازی می کنند.

مشاور جان! اولا که کدام شهروند؟ همان شهروند که هنوز کارت هویت ندارد؟ در دوما شمایی که مشاور امور بین الملل هستید، چه دخل و تصرفی در اینگونه مسایل دارید؟ نکنه بیکاری است که بیماری است؟ سوما ملاک و معیار انتخاب تصاویر چه ها و کدام ها بوده که ما نمی دانیم.

ضمن احترام به برخی از تصاویر، می ترسم روزی برسد که در ارگ کودکستانی از افراد بزرگ تن و اما خیالی داشته باشیم.
ارگ نشین ها را دریابید.احسانی

مشاهده در منبع اصلی